Stichting

De Stichting Bloeiend Platteland wil met het boerenbelevingspad op een streekeigen wijze aandacht vragen voor het boerenbestaan voor de Krimpenerwaard.Initiatiefnemers
De stichting Bloeiend Platteland is opgericht door drie families, die ieder op geheel eigen wijze invulling geven aan het boerenbestaan. Hierdoor krijgen bezoekers een goed totaalbeeld van het boerenleven in het verleden en in het heden.

Zo is de boerderij van de familie Verkaik (Kattendijk 129) rond 1800 gebouwd en zijn alle onderdelen van de traditionele indeling van het boerenerf nog te herkennen. Vele inheemse planten- en bloemsoorten sieren het erf. Op deze boerderij wordt nog volop geboerd.

Dit geldt ook voor de boerderij van de familie Blanken (Kattendijk 139). Deze boerderij is prachtig gelegen langs de Waal. De ontginningsgeschiedenis kan, aan de hand van dit open water en de aanwezigheid van een veenputje en een eendenkooi, prachtig verteld worden. Beide families doen aan weidevogel- en slootkantenbeheer.

De boerderij van de familie Van der Vliet (Kattendijk 131) is uit agrarisch gebruik. Momenteel wordt de boerderij gerestaureerd, waarbij foto´s uit 1930 van de boerderij het uitgangspunt zijn. Naast herstel van de cultuurhistorische waarde wordt er ook veel aandacht besteed aan duurzame energie zoals zonne-energie en aardwarmte.